bannertools lsn
WinkelwagenZoeken
bannertools-m-lsn.jpg
Beste collega,
 
Het is weliswaar vakantietijd, maar dat betekent zeker niet dat LSCNL stilzit. Dus doen wij jou nu graag de zomer editie van onze Nieuwsbrief toekomen, waarin wij als gewoonlijk de voor jou van belang zijnde informatie puntsgewijs hebben samengevat. Wij verzoeken je vriendelijk deze goed door te lezen om geen, voor jou relevante, informatie te missen. Graag tot ziens tijdens ons eerstvolgende franchiseoverleg op 4 september in Hilversum.

Wat vind je in deze nieuwsbrief?
 1. Belangrijke data 2017/2018
 2. Vakantiesluiting LSCNL 2017
 3. PGL samenwerking
 4. CBD olie voor Longevity Coaches/cliënten
 5. IntoFranchise/LSCNL app
 6. Quality Of Life Test [QOLT]
 7. V.S.A. [voorheen P.V.S.]
 8. Upgrade Aanvangsopleiding
 9. Facebook/Twitterberichten
 10. Visie/Missie LSCNL
 11. Formule/Franchise Manager
 1. Belangrijke data 2017 [noteer vast in jouw agenda]
a.   Meet & Greet
23 januari 2018 en 23 juni 2018
Locatie Element Offices, Markerkant 13-18, 1314 AN Almere Stad van 10:30-15:30 uur. [Deelname €5,-]

b.   Bijscholingen
De volgende onderwerpen staan dit jaar op het bijscholingsprogramma:
5 oktober 2017             B Vitamines en Immuunsysteem
8 februari 2018             Onderwerp volgt z.s.m.
7 juni 2018                   Onderwerp volgt z.s.m.
4 oktober 2018             Onderwerp volgt z.s.m.
Opleidingslocatie is per 1 juli 2017 gewijzigd in: Verlengde Lageweg 19, 1628 PM Hoorn.
Noteer deze data nu vast in je agenda, zodat je deze bijscholingen en bijbehorende accreditatiepunten niet zult missen.

c.   Examen/Toets [online]
2 september 2017, 4 november 2017, 3 februari 2018, 12 mei 2018, 8 september 2018 en 1 december 2018.
Collega’s die in aanmerking komen voor de jaarlijkse toets of het Longevity examen ontvangen hiervoor een uitnodiging van Yvon Vlas per mail. Het examen/de toets kan tegenwoordig online gemaakt worden en wordt afgenomen op bovengenoemde zaterdagen van 13:00 – 16:30 uur (examen) of 13:00 – 14:30 uur (toets). Graag altijd jouw deelname bevestigen door aankoop van dit “product” in onze LSCNLTools Webshop.
Noot: Het examen is bedoeld om jou te testen of je de kennis beheerst en kunt toepassen als Longevity coach. De jaarlijkse toets is om te testen of de nieuw aangeleverde kennis via ons Kenniscentrum op AFLO, middels de supplementen, tot jouw parate kennis behoort, aangezien longevity coaching een dynamisch beroep is en het kennis- en werkveld zeer omvangrijk. De jaarlijkse toets is een verplicht onderdeel voor de jaarlijkse accreditatie bestemd om de geldigheid van jouw officiële LSCNL-diploma met een jaar te verlengen.

d.   Franchisevergadering
4 september 2017, 5 maart 2018, 10 september 2018
Het overleg tussen franchisenemers en het LSCNL management vindt 2x per jaar centraal plaats in Het Tulip Inn Hotel aan de Koninginneweg 30 1217 LA te Hilversum van 19:30 tot 21:30 uur.
De Franchisevergadering is bedoeld voor franchisenemers om allerhande zaken bij LSCNL voor het voetlicht te brengen welke zij op dat moment van belang achten. De input voor dit overleg komt dus zowel van het LSCNL-MT als van jou[w collega coaches]. De agenda dient uiterlijk 1 week tevoren te worden samengesteld en gedeeld n.a.v. daarvoor via de mail [Ponstein.A@lscnl.org] ingezonden agendapunten. Voor 2017 wordt nog eenmaal gekozen voor een overleg in de avond, wat vanaf 2018 overdag plaats zal vinden van 13 tot 15 uur. Een voorzitter en notulist zal op de avond zelf gekozen worden uit de aanwezigen. Deelname is kosteloos en op jouw aanwezigheid wordt door jouw collega’s gerekend, omdat wij ook jouw input op waarde schatten. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan verzoeken wij je tijdig via de mail aan office@lscnl.org te laten weten, waarvoor namens alle deelnemers vast bedankt

2.   Vakantiesluiting LSCNL 2017
23 december t/m 1 januari – Kerstvakantie

3.   Samenwerking met Pure Genetic Lifestyle
Onlangs is in overleg met PGL besloten dat de voorgenomen samenwerking met LSCNL niet alleen geldt voor 2017, maar zelfs voor de komende 5 jaar. Onze eerste collega’s zijn inmiddels dan ook vermeld op de site van PGL, waar echter nog wel iets aan hun vindbaarheid en locatie op de site gedaan moet worden. Dit actiepunt ligt momenteel nog even bij PGL. Verlenging van het samenwerkingsverband met PGL betekent voor LSCNL dat de verplichte PGL training nu standaard opgenomen is in de Aanvangsopleiding.

4.   CBD olie
Zoals wij je hebben laten weten zijn sinds kort 2 verschillende [Naturel/Mild] CBD oliën te verkrijgen via onze webshop www.vedortalika.nl. De consumentenprijs daarvoor is €19,95 incl. b.t.w. Jij als coach kunt dit artikel aan jouw cliënten aanbieden voor € 15,96 incl. b.t.w., wat hen dus 20% korting oplevert als ze gebruik maken van jouw persoonlijke kortingscode. De inkoopprijs voor jou als coach is echter nog 20% lager, te weten €12,77 incl. b.t.w. Bedenk: Het is aangetoond dat een verstoorde verhouding omega 3:omega 6 (1:4) leidt tot een onderdrukken van de cannabinoïde signalering in de cellen. Daardoor een slechter functioneren en dus een toename van klachten.

5.   IntoFranchise / LSCNL App
Zoals enige tijd geleden werd vermeld is LSCNL een intensieve samenwerking aangegaan met IntoFranchise, waaruit een eerst Directieoverleg is voortgekomen met diverse actiepunten. Vervolgens bestond de tweede sessie uit een presentatie tijdens de M&G en van de Quality of Life Test. Woensdag 9 augustus vindt een 3e sessie plaats, waarna de overige sessies zullen worden ingepland. Naast de QOLT, welke hierna nog wordt genoemd, zijn er plannen voor het aanbieden van een LSCNL app aan Longevity Coaches om een community tot stand te brengen tussen de Franchisegever en Franchisenemer. Daarnaast willen wij via deze App ook gaan werken aan het tot stand brengen van een community tussen de Franchisenemer en zijn cliënten. Wij moeten onderzoeken nog of deze App voor LSCNL ook ingezet kan worden voor het aanbieden van bijvoorbeeld: Webinars, Bijscholingen [op eigen tempo en moment] en misschien zelfs het afnemen van de jaarlijkse toetsen. Maar daarover later meer.

6.   Quality Of Life Test [QOLT]
Zoals de meesten van jullie inmiddels weten hebben wij samen met IntoFranchise gewerkt aan de zogenaamde “Quality Of Life Test”, welke via Social Media uitgezet kan worden in de regio om en nabij een Longevity Coach. Het ligt niet in onze bedoeling om geïnteresseerden een complete analyse te geven van elk vastgesteld probleemgebied en wat LSCNL hen op elk vlak kan bieden, als meer met hen een dialoog aan te kunnen gaan over hoe LSCNL met hen kan werken aan een optimale kwaliteit van leven. De huidige resultaatteksten bij de uitslag zullen nog worden herschreven en zijn mogelijk eind deze maand klaar voor implementatie. Omdat LSCNL nu al maandelijks hierin investeert hoeft dit LSCNL er niet van te weerhouden nu al “life” te gaan. Besloten is om te starten met een Pilot in samenwerking met de coaches die aanwezig waren tijdens de laatste Meet & Greet, welke ook actief hebben meegeholpen aan het verbeteren van de eerste opzet. Vervolgens zullen de ervaringen geëvalueerd worden, waarna ook alle overige coaches kunnen participeren. Uitgangspunt van dit project is het genereren van warme leads voor de Longevity Coach.

7.   VSA [voormalig P.V.S.]
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het tot stand brengen van een digitale vervanger van het P.V.S., welke straks alleen online toegankelijk zal zijn voor LSCNL Longevity coaches op een beveiligde site. Verwacht wordt dat deze V.S.A. [Voedings Stoffen Analyse] begin volgend jaar beschikbaar zal zijn. Deze zal vele malen meer gegevens genereren qua voedingsstoffen [> 40] per voedingsmiddel dan het huidige PVS. Indien er nog voedingsmiddelen zouden ontbreken kunnen deze door de Coach handmatig aangevuld worden, waarvan dan ook gelijk het hele netwerk profijt heeft. De VSA start standaard al met ruim 2000 voedingsmiddelen.

8.   Upgrade Aanvangsopleiding [reeds gepresenteerd tijdens M&G 1 juli jl.]
De aanvangsopleiding is na 1 juli 2017 qua opzet gewijzigd, bestaat nu uit 9 lesdagen. Belangrijke wijzigingen zijn: Dag 3: Hormonen deel I en II, Dag 5: Slapen, Dag 6: Voorlichting geven, Dag 7: Effectieve gesprekstechnieken Dag 9: PGL training –Genetica. LSCNL coaches kunnen vanaf heden ook inschrijven voor de module “Effectieve gesprekstechnieken” m.b.t. gegenereerde Leads uit de QOLT.

9.   Facebook/Twitter berichten
Omdat het bij Franchise gaat om een samenwerkingsverband hebben de Franchisegever en Franchisenemer beiden belang bij een zo groot mogelijke naamsbekendheid. Dus vragen wij je nogmaals om de LSCNL berichten standaard te liken en te delen met je eigen netwerk en de pagina te “volgen”. Dit is immer geen minuut werk en maakt ons bereik in ieder geval groter.

10. Visie/Missie
Deze zijn opnieuw en beter geformuleerd gepubliceerd op Lscnlfranchise site, als volgt:
Visie:
De huidige levensstijl van veel mensen zorgt ervoor dat zij op steeds jongere leeftijd te maken krijgen met chronische ziekten. Mede daardoor wordt er een groter beroep gedaan op hulpverlening om zulke ziekten te behandelen en de gevolgen ervan te verzachten. Door maatschappelijke ontwikkelingen is dergelijke hulp steeds lastiger te krijgen. Dit samen zorgt voor een progressieve groei van kosten in de gezondheidszorg. Kosten die de consument moet opbrengen in de vorm van premies en/of belastingen.
Missie:
De consument kan meer controle krijgen over de eigen gezondheid en de kosten die te maken hebben met gezondheidszorg. Heel eenvoudig: door aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen. LSCNL wil hen daarbij helpen. Door objectieve voorlichting en persoonlijke begeleiding zorgen coaches van LSCNL ervoor dat de quality of life zal toenemen. Het gevolg hiervan: een gezonder en langer leven, minder druk op de gezondheidszorg en kostenreductie voor de consument.

11. Formule- en Franchise Manager
Op advies van IntoFranchise zijn de functietitels binnen het management gewijzigd van Algemeen Directeur in Formule Manager en Operationeel Manager in Franchise Manager. Ofschoon de taakverdeling binnen het management grotendeels ongewijzigd blijft, ligt het in de bedoeling dat de Formule Manager voorlopig het contact met de Longevity Coaches zal onderhouden. Om hier een soort van 0-meting van te kunnen maken zal getracht worden om het eerste gesprek persoonlijk plaats te laten vinden, waarbij een aantal belangrijke aandachtspunten besproken zullen worden om een goed beeld te krijgen van het functioneren van LSCNL in het algemeen. Deze activiteiten zijn zoveel mogelijk gepland voor augustus/september 2017, waarna de contacten naar behoefte periodiek plaats zullen vinden.
 
Wij zullen erop vertrouwen je zo weer naar behoren te hebben geïnformeerd en kijken er naar uit je weer persoonlijk te ontmoeten tijdens een van de vele geplande activiteiten.
 
Het LSCNL - Management Team

*Noot: Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten ontleend worden.

©2019 LSCNTools webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop


Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN